Skip to product information
1 of 1

Emil Puže

Odabrani članci o sindikalizmu

Odabrani članci o sindikalizmu

Regular price 250.00 RSD
Regular price Sale price 250.00 RSD
Sale Rasprodato

"Odabrani članci o sindikalizmu" autora Emila Pužea predstavlja duboko informativan i inspirativan vodič kroz osnove revolucionarno-sindikalističkog organizovanja i anarhosindikalističke strategije borbe. Kroz ključne tekstove "Osnove sindikalizma", "Direktna akcija" i "Sabotaža", Puže pruža uvid u bitne aspekte klasnog poretka kapitalističkog društva, koji su i danas podjednako relevantni. Tekstovi istražuju borbu eksploatisanih radnika i ukazuju na temeljni sukob između rada i kapitala, predočavajući koncept direktnih akcija kao srž revolucionarnog sindikalizma. Kroz oštru kritiku postojećih režima, Puže zagovara revolucionarnu aktivnost radnika direktno na radnim mestima kao ključnu strategiju koja može voditi promeni i emancipaciji.

O autoru:
Emil Puže (1860-1920), utemeljitelj revolucionarnog sindikalizma u Francuskoj, ostavio je dubok i trajan pečat u revolucionarnom pokretu. Aktivan od rane mladosti, Puže je bio strastven borac za radnička prava i slobodu. Učestvujući u osnivanju prvog revolucionarnog sindikata CGT, bio je zagovornik direktne akcije i antiautoritarnosti, suprotstavljajući se konvencionalnim političkim strategijama. Njegova vizija i doprinos anarhosindikalizmu inspirišu nas i danas, posebno u vremenu kada ponovo počinju društvena previranja.

Više detalja