Skip to product information
1 of 1

Karl Marks, Fridrih Engels

Najamni rad i kapital / Predgovor Prilogu kritike političke ekonomije

Najamni rad i kapital / Predgovor Prilogu kritike političke ekonomije

Regular price 200.00 RSD
Regular price Sale price 200.00 RSD
Sale Rasprodato

Tekstovi "Najamni rad i kapital" i "Predgovor Prilogu kritike političke ekonomije" autora Karla Marksa i Fridriha Engelsa predstavlja duboko analitičko istraživanje o odnosu između kapitala i najamnog rada. Kroz detaljnu analizu ekonomske strukture, autori postavljaju snažnu teorijsku osnovu antikapitalističkog pokreta. Ovaj tekst je esencijalan za razumevanje osnovnih principa marksizma i teorije društvenih promena. Karl Marks je utemeljitelj marksizma i istaknuta figura u revolucionarnom pokretu XIX veka, dok je Fridrih Engels bio njegov bliski saradnik. Obojica su doprinela temeljnim idejama socijalizma i komunizma, ostavljajući neizbrisiv pečat na društvene nauke.

O autorima:
Karl Marks (1818-1883) bio je nemački filozof, politički ekonomista i revolucionar. Njegova teorija kapitalizma imala je izuzetak uticaj na društvene nauke, ali i na društvene pokrete širom sveta. Fridrih Engels (1820-1895), takođe nemački filozof i revolucionar, bio je Marksov blizak saradnik. Zajedno su razvili marksističku teoriju. Engels je bio ključna figura u razvoju marksizma nakon Marksove smrti i doprineo je nizu radova koji su oblikovali modernu socijalističku misao.

Više detalja