Skip to product information
1 of 1

Barbara A. Engels, Kliford N. Rozental

Pet sestara (Žene protiv cara)

Pet sestara (Žene protiv cara)

Regular price 650.00 RSD
Regular price Sale price 650.00 RSD
Sale Sold out

U sedamdesetim i osamdesetim godinama XIX veka, ruski revolucionarni, u to vreme jedan od najradikalnijih i najmasovnijih u Evropi, pokret rađa hrabre pojedince koji odbacuju porodične privilegije i bune se protiv patrijarhalnog društva. Pet snažnih ženskih figura, povezanih čistoćom svojih ideala, nepokolebljivom odlučnošću i izuzetnom snagom, prepliću svoje sudbine u oružanoj borbi protiv vlasti. Kroz žive primere patnje, ropstva i brutalnog ekonomskog izrabljivanja seljaka i radnika, postavljaju se pitanja da li su one nesebični borkinje za slobodu ili su možda ipak teroristkinje. Knjiga istražuje kompleksnost njihovih odluka i ali i otvara šire pitanje prirode oružane borbe protiv vladajućeg poretka.

O autoru:
Barbara Alpern Engel rođena je 28. juna 1943. u Njujorku, američka je istoričarka i profesorka na Univerzitetu u Koloradu. Diplomirala je ruske studije na City College of New York i doktorirala na Kolumbija univerzitetu 1975. godine. Njeno istraživanje ruske istorije svoj vrhunac je doživelo kroz knjigu "Pet sestara: Žene protiv cara", koju je napisala u saradnji s Cliffordom N. Rosenthalom.

View full details