Skip to product information
1 of 1

Ema Goldman

Francisko Ferer i Moderna škola

Francisko Ferer i Moderna škola

Regular price 100.00 RSD
Regular price Sale price 100.00 RSD
Sale Sold out

Kratka brošura "Francisko Ferer i Moderna škola" pruža uvid u revolucionarni koncept obrazovanja i pedagogije koji je razvio Francisko Ferer (1859-1909), osnivač slobodarske pedagogije i španski revolucionar. Ferer je slobodarsku pedagogiju suprotstavio konvencionalnim normama obrazovanja, verujući da je obrazovanje alat kojim vladajuća klasa manipuliše narodom. Danas nam je ovaj koncept poznat kao "Obrazovni državni ideološki aparata" iz teorija Luja Altisera. 
Fererova 'Moderna škola' u Barseloni, otvorena 1901. godine, bila je revolucionarna u mnogočemu - odbacivala je nagrade, kazne, ispitivanje i ocenjivanje, te je umesto toga naglasak stavljala na praktična i teorijska znanja te socijalizaciju učenika. Ema Goldman u ovoj knjizi ne samo da predstavlja Ferrerove ideje, već ih kontekstualizuje unutar šireg pokreta slobodarske pedagogije. Ova brošura je važna polazna osnova za istraživanje slobodarske pedagogije.

O autoru:
Ema Goldman (1869-1940) bila je američka anarhistkinja i aktivistkinja, poznata po svojem zauzumanju za slobodu govora, anarhizam, feminizmam i radnička prava. Rođena u Litvaniji, emigrirala je u SAD i brzo postala važna figura u anarhističkom pokretu. Kroz svoje pisanje i govore zagovarala je slobodu pojedinca, borila se protiv autoriteta i zalagala se za društvo temeljeno na slobodi, jednakosti i solidarnosti. Njena posvećenost anarhizmu i borbama za socijalnu pravdu ostavila je trajan pečat na anarhističku i feminističku misao.

View full details