Skip to product information
1 of 1

R.M: Džouns, G.P. Maksimov

Fabrički komiteti u ruskoj revoluciji / Sindikalisti u ruskoj revoluciji

Fabrički komiteti u ruskoj revoluciji / Sindikalisti u ruskoj revoluciji

Regular price 250.00 RSD
Regular price Sale price 250.00 RSD
Sale Sold out

Zaronite u ključne trenutke ruske revolucije kroz vizure autora R. M. Džounsa i G. P. Maksimova u knjizi 'Fabrički komiteti u Ruskoj revoluciji; Sindikalisti u Ruskoj revoluciji'. Ova knjiga nudi dubok uvid u potencijal radničke inicijative na početku revolucije 1917, u nastanak i uticaj fabričkih komiteta, njihovu borbu za radničku kontrolu i autonomiju. Maksimov, poznati anarhosindikalista, istražuje revolucionarnu energiju koja je vodila radnike u njihovim nastojanjima da preuzmu kontrolu nad fabrikama. Osim analiza, knjiga donosi i istorijske izvore od neprocenjive važnosti, uključujući Nacrt Statuta fabričkih komiteta, koji najbolji pokazatelj revolucionarnosti i hrabrost ruskih radnika tog vremena. 'Fabrički komiteti u ruskoj revoluciji' predstavlja ključno štivo za razumevanje klasne i političke dinamike Ruske revolucije.

O autorima:

Grigori Petrovich Maksimov bio je ruski anarhosindikalista čija je uloga bila ključna u sindikatima i revolucionarnom pokretu tokom Ruske revolucije. Igrao je značajnu ulogu u osnivanju Međunarodnog udruženja radnika i radnica (IWA/AIT) i bio njen član do smrti. Kroz svoje aktivnosti i rad u publikacijama poput Glas rada (Golos truda), pružao je podršku fabričkim komitetima i borio se protiv autoritarnih tendencija boljševika. Maksimov je proveo život boreći se za autonomiju i slobodu radnika.

View full details