Skip to product information
1 of 1

Aleksandar Nakov

Dosije Predmeta 1218

Dosije Predmeta 1218

Regular price 680.00 RSD
Regular price Sale price 680.00 RSD
Sale Sold out

Ova knjiga donosi izuzetnu priču o životu anarhističkog militanta iz Bugarske, Aleksandra Nakova. Njegova autobiografija služi kao i biografija anarhističkog pokreta u Bugarskoj od 1936. godine, kada je u 17. godini Aleksandar postao anarhista. Priča se fokusira na njegovo preživljavanje fašističkih logora, borbu kroz boljševičke zatvore i njegovo snažno povezivanje s masovnim anarhističkim pokretom u Bugarskoj. Ova knjiga istražuje turbulentnu istoriju bugarskog anarhizma, od sindikata i izdavačkih kuća do delovanja tokom više decenija dok je pokret bio u ilegali.

O autoru:
Aleksandar Nakov (1919–2018), bugarski anarhista, postao je deo anarhističkog pokreta 1936. godine inspirisan Revolucijom u Španiji. Aktivan u Federaciji anarhokomunista Bugarske (FACB), bio je žrtva fašističkih i boljševičkih represija. Nakon pada socijalizma, pridružio se Anarhističkoj federaciji Bugarske (FAB). Kroz svoju autobiografiju, postao je vitalna veza između starije generacije anarhista i mladih, pružajući svedočanstvo o borbi i principima koje je čvrsto zagovarao. Nakov je preminuo 2018. godine, predstavljajući poslednjeg heroja te generacije bugarskog anarhizma.

View full details