Skip to product information
1 of 1

Rudolf Roker

Ciljevi i metode anarhosindikalizma

Ciljevi i metode anarhosindikalizma

Regular price 300.00 RSD
Regular price Sale price 300.00 RSD
Sale Sold out

U ovoj brošuri Rudolf Roker, nemački anarhistički pisac i aktivista, istražuje esencijalne aspekte anarhosindikalizma. Fokusirajući se na direktnu demokratiju i organizaciju radničke klase, Roker analizira teoretske osnove i praksu ovog pokreta. Brošura nudi dublje razumevanje anarhosindikalizma kroz praktične primere, uključujući izveštaje o savemenim dešavanjima u španskim brodogradilištima u dodatku 'Anarhosindikalizam u Puerto Realu'. Ova izuzetna publikacija pruža uvid u značaj direktne akcije i kolektivne solidarnosti, i poziva na refleksiju o savremenim društvenim dinamikama i izazovima, težnjim ka pravičnijem društvu u kome neće biti vlasti čoveka nad čovekom.

O autoru:
Johann Rudolf Rocker (1873–1958) bio je istaknuta figura anarhističkog pokreta. Rođen u Mainzu, Nemačka, bio je sledbenik ideja Mihaila Bakunina i Peotra Kropotkina, anarhistički aktivista i jedan od prvaka anarhosindikalističkog pokreta u Nemačkoj. Roker je zbog svojih slobodarskih ideja i anarhističke aktivnosti morao da pobegne iz Nemačke. Njegov angažman protiv fašizma i nacionalizma posebno naglašava važnost borbe za slobodu i jednakost.

View full details